Класицизъм
43 стр.

Класицизъм

Картезианският рационализъм противопоставя стойностите на физика и метафизика, на дух и материя. В унисон с ценностната система на картезианско противопоставяне е съществуващата опозиция "разум – чувство" в естетиката на класицизма...
cblock
74 9