Отглеждане на пилета бройлери в България
5 стр.

Отглеждане на пилета бройлери в България

Пилетата бройлери са основният източник на птиче месо. Те се отглеждат 7-8 седмици. За този период пилетата бройлери достигат жива маса 1,5-2 кг, като за кг жива маса се изразходва 2-2,5 кг фуражна смеска....
messi
15 3
Мениджмънт в коневъдството
32 стр.

Мениджмънт в коневъдството

Управление на конете в конюшнята. Всекидневна грижа, постеля, благополучие, комфорт и хуманно отношение към конете, отглеждане на коне. Особености в характера, храна и хранене. Водопой, хигиена, болести, грижа и работа...
emoto_92
9 3
Хранене и отглеждане на коне
1 стр.

Хранене и отглеждане на коне

Хранене на кончета през бозайния период: Той е на 6 месеца. През този период храна за кончето е майчиното мляко. Количеството мляко при кобилите след ожребването се увеличава като най високо е в края на 3-тия месец...
gecata_maina
5 4
Методи на развъждане на селскостопански животни
8 стр.

Методи на развъждане на селскостопански животни

Под методи на разваждане се разбира планомернотои съзнателното прилагане на извесни принципи и правила при отглеждане на селскостопанските животни с цел да се запазят, подобрят или създадат нови качества...
gecata_maina
23 0