Материали 1-10 от 2

Антенно фидерна и микровълнова техника 18 стр.

Антенно фидерна и микровълнова техника

Огледално-параболичните антени имат сравнително проста конструкция, чрез тях лесно се реализират диаграми на насоченост с малка ширина на главния лист и ниско ниво на страничните излъчвания.
messi
23 4