Материали 1-10 от 1

Методики подходи и процедури при одит на предприятие 12 стр.

Методики, подходи и процедури при одит на предприятие

Одитът на финансовите отчети или финансов одит представлява преглед на финансовите отчети на дружеството. Крайното становище дава независима информация дали тези отчети са били правилно изготвени, добре представени и пълни...
cblock
8 0