Материали 1-10 от 6

Чикагската борса 15 стр.

Чикагската борса

Chicago Board of Trade (CBOT) е организирана от 82 чикагски търговци като пазар на жито с реална доставка през 1848 г. и е най-старата организирана борса за фючърси, но до 1865 г. не е функционирала като стокова борса в съвременния смисъл на термина...
admin
37 7
Проектиране на декоративен разсадник 6 стр.

Проектиране на декоративен разсадник

Характерни за умереноконтиненталния климат са средни температурни амплитуди, незначителни годишни температурни колебания - през зимата температурите са умерено ниски, а през лятото много високи.
rusev02
5 0