Материали 1-10 от 23

Феномените на социалното битие отчуждение и свобода 20 стр.

Феномените на социалното битие: отчуждение и свобода

Отчуждението идва от думата "непознат". В коренът на самата дума “отчуждение” е залегнало определението за чужд, отчуждаващ се от нещо или някого човек. По своята същност отчуждението е състояние на съзнателното нежелание на индивида да участва активно в
danny15
0 0
Дзен будизъм 10 стр.

Дзен будизъм

Преди човек да започне да изучава Дзен, планините са си планини, а реките- реки. След първото съзиране на истината, планините вече не са планини и реките вече не са реки. След просветлението планините отново са планини и реките - реки...
lubega
0 0
Естеството на добродетелите по книгата След добродетелтана А Макинтайър 7 стр.

Естеството на добродетелите по книгата "След добродетелта"на А. Макинтайър

В "Естество на добродетелите" А. Макинтайър се опитва да възобнови добродетелта според етиката на Аристотел, като разглежда и прави сравнения на различните концепции за добродетел...
lubega
36 0
Свободата в творчеството на Бердяев 13 стр.

Свободата в творчеството на Бердяев

Възгледите на Бердяев за свободата. Дискутират се понятията първична и вторична свобода. Претенцията за свобада. Специално внимание е отделено на: творчеството и свободата и Революцията и свободата...
messi
1 0