Материали 31-40 от 51

Линейни импулсни схеми диференциращи вериги 18 стр.

Линейни импулсни схеми – диференциращи вериги

При отсъствие на входен сигнал NMOS транзисторът е запушен а PMOS транзистора е отпушен и наситен и Uизх=Едд. Когато входното напрежение започне да нараства, до достигане на U1прагт.е Uвх<=U1 праг...
emoto_92
21 0