Материали 51-60 от 65

Добри хигиенни практики при опазване чистотата на въздуха 21 стр.

Добри хигиенни практики при опазване чистотата на въздуха

Замърсяването на въздуха е опасно за здравето на хората, уврежда околната среда и има негативни последици за дивата флора и фауна! Животновъдните ферми основно замърсяват въздуха чрез...
ndoe
19 1
Рискови фактори на здравето 27 стр.

Рискови фактори на здравето

Що е риск? Рискът е дадено събитие, условие или характеристика на индивида или на заобикалящата го среда, което има статистически обоснована връзка с определен изход...
nerven
67 0
Теоретични основи на регионалната икономика Икономическа обосновка на локализационни варианти Мобилност на производството 19 стр.

Теоретични основи на регионалната икономика. Икономическа обосновка на локализационни варианти. Мобилност на производството.

Първият етап е свързан с определянето на териториалната единица, в която ще се извърши локализацията. Обосноваността на териториалната единица за локализация включва...
ivan40
7 0
Тиф пулороза 23 стр.

Тиф (пулороза)

Тифът (пулороза) е заразна болест при кокошките и сродните им птици, която протича бързо (с явни признаци) или скрито (продължително заразоносителство). Епизоотологични огнища са регистрирани най- често при водоплаващи птици (патици, гъски) и гълъби...
cblock
38 1
Хигиенни основи на обучението и възпитанието в детските заведения 12 стр.

Хигиенни основи на обучението и възпитанието в детските заведения

При натоварване на организма с умствена и физическа работа след известно време настъпва умора и намаляване на рабоспособността му. Деца от предучилищна възраст по-лесно се уморяват, защото нервната им система е относително незряла и се намира в процес...
messi
17 4