Материали 1-10 от 1

Духовната сила на Кирил Философ според Пространното житие пищов 2 стр.

Духовната сила на Кирил Философ според Пространното житие (пищов)

Образът на Кирил Философ блести с особена ярка светлина в българската културна история, защото той поставя началото на един нов писмен език за славяните, дава им светлина и простор за развитие.
legolas
66 2