Материали 1-10 от 33

Повърхнинни интеграли от първи и втори род 10 стр.

Повърхнинни интеграли от първи и втори род

Повърхнини в R3 . Основни примери за повърхнини в R3 са равнините. Една равнината има геометрична размерност 2 и се задава параметрично чрез два параметъра, при което координатните функции са линейни.
aronn
21 1
Видове уроци по математика в началното училище 31 стр.

Видове уроци по математика в началното училище

В учебно-възпитателната практика по математика в началните класове се реализират следните типове уроци: за формиране на нови знания; за затвърждаване на знанията и формиране на умения....
ndoe
70 1
Линейна алгебра 78 стр.

Линейна алгебра

Четени са през зимния семестър на учебната 2001/2002 година. Лектор тогава беше Керопе Чакърян (тогава доцент, сега професор). Семинарните занятия тогава водеше Евгения Великова. Използвани са моите записки и учебникът по линейна алгебра....
ndoe
4 0