Материали 1-10 от 7

Шинел от Гогол 15 стр.

"Шинел" от Гогол

Повестта "Шинел" от Гогол. Социалната среда е неизчерпаем източник на разочарования. Човекът е отъждествен изцяло с йерархичния си сан в обществото; живее в смирение и страх, размесвайки представите си за илюзия или реалност...
cblock
19 1
Малкият човек от Шинел на Гогол 4 стр.

Малкият човек от "’Шинел’’ на Гогол

"Шинел" е част от цикъла "Петербургски повести"", като творбата е писана за изключително дълъг период от време от 1834 до 1842 г. Самият автор преминава през много трудности, докато я създаде, защото по това време в руската държа
nerven
8 0
Н В Гогол - Шинел 3 стр.

Н. В. Гогол - Шинел

Н. В. Гогол е един от най-оригиналните и самобитни руски писатели. Той е единственият в руската литература, който създава школа – "натуралната школа". Това е реалистично направление, което интерпритира социалните конфликти чрез художествено изоб
nerven
6 0
Сънят на Татяна 1 стр.

Сънят на Татяна

Сънят на Татяна от "Евгений Онегин" Сънят на Татяна е един от ключовите моменти в "Евгений Онегин". Той е израз на най-символичните и дълбоки трепети в душата на героинята, показва нейните привидно скрити вълнения и чувства...
ndoe
5 0