Материали 1-10 от 8

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията от дървообработващата и мебелната промишленост 33 стр.

Осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятията от дървообработващата и мебелната промишленост

Здравословните и безопасните условия на труд са едно от основните човешки права. Дейността по създаване на здравословни и безопасни условия на труд стои в основата както на съществуващите международни правни норми, така и на общите национални норми в...
mOn
6 1
Предмет задачи характер и методи на лесоустройството 25 стр.

Предмет, задачи, характер и методи на лесоустройството

Проблемите които трябва да решава лесоустройството са: възпроизводство на ресурсите; създаване на ефективна система за управление, стопанисване и опазване на горите...
ndoe
8 0
Проектиране на декоративен разсадник 6 стр.

Проектиране на декоративен разсадник

Характерни за умереноконтиненталния климат са средни температурни амплитуди, незначителни годишни температурни колебания - през зимата температурите са умерено ниски, а през лятото много високи.
rusev02
5 0