Материали 1-10 от 2

Йерархии от модели на повърхнини и несвиваеми триангулации 35 стр.

Йерархии от модели на повърхнини и несвиваеми триангулации

за компютърната графика е проблем конструирането на йерархия на повърхнинни модели по намаляващо ниво на детайлите, при зададена затворена триaнгулирана повърхнина...
mOn
0 0