Материали 1-10 от 19

Административнонаказателна отговорност 21 стр.

Административнонаказателна отговорност

Юридическата отговорност е специфична система от правоотношения, произтичащи обикновено от наличието на състав на правонарушение, със субекти от една страна, по принцип, субект на правото, овластен от позитивното право да...
lubega
8 2
Анализ на съдебната практика свързана с прогласяване на нищожност на един административен акт 15 стр.

Анализ на съдебната практика, свързана с прогласяване на нищожност на един административен акт

Административният акт е юридически акт, властническо волеизявление на държавен орган на управление или друг овластен да действа като такъв. Издаден е въз основа и в изпълнение на закона...
silviQ
16 4