Материали 1-10 от 3

Основни параметри на тв изображение 2 стр.

Основни параметри на тв изображение

Черно - бяло изображение - 2d, цветно изображение – y, cb, cr – имаме минимум 3 компонента на пиксел и отделно още 2 по координатите – общо 5. Това много мерно пространство предлага много широка честотна лента....
admin
3 0
Проектиране на високоговорител с пасивна мембрана 32 стр.

Проектиране на високоговорител с пасивна мембрана

Резонантна честота f0. това е честотата, при която модулът на пълното входно електрическо съпротивление на високоговорителя получава своя максимум при възходящо изменение на честотата....
admin
5 0