Материали 1-10 от 33

Аграрен мениджмънт Слънчоглед 10 стр.

Аграрен мениджмънт / Слънчоглед

Курсова работа по аграрен мениджмънт за културата слънчоглед. Като се използува методическите подходи, който се основават на "Анализа на критични точки", да се оптимизират основните фактори на икономическата ефективност на културата слънчоглед.
g_dragieva
0 0
Бизнес план Млечен път ООД 23 стр.

Бизнес план "Млечен път" ООД

Основната цел на бизнес плана е създаването на фирма "млечен път". нейният основен предмет на дейност е производство и продажба на бяло саламурено сирене. бъдещите планове на мениджърите на фирмата са да разширят предлаганите стоки, като към...
emoto_92
8 1
Възможности за развитие на аграрните производствени системи след членството на страната в Европейския съюз 10 стр.

Възможности за развитие на аграрните производствени системи след членството на страната в Европейския съюз

Всеки човек на земята е клиент на глобалната хранителна индустрия. Потребителите очкват от производителите да гарантират безоопасността на храните, като в същото време се интересуват от качествотои цените. Рецптата за успеха е да се гарантира, че могат...
admin
26 2