Материали 1-10 от 19

Състияние и развитие на фамилното земеделско стопанство 26 стр.

Състияние и развитие на фамилното земеделско стопанство

Целта на курсовата работа е да се изяснят теоретичните въпроси на фамилното земеделско стопанство и се анализира неговото неговото развитие в условията на преход и в условията на членство в ЕС...
gecata_maina
0 0
Пазар на земеделската земя и рентата в селското стопанство 9 стр.

Пазар на земеделската земя и рентата в селското стопанство

Пазарът на земеделска земя в България продължава да бъде един от най-динамично развиващите се. Причините за това са свързани с прилагането на Общата селскостопанска политика на ЕС и непрекъснато увеличаващият се размер на субсидиите в отрасъла...
messi
0 0
Стопанска конюнктура в тютюнодобива и тютюнопроизводството 10 стр.

Стопанска конюнктура в тютюнодобива и тютюнопроизводството

Тютюнопроизводството има дълга история и традиции в България. Още по време на Втората световна война ние сме лидер в този бранш. Години наред сме били и ключов производител и износител на европейския и световния пазар....
rusev02
0 0
Устойчиво производство на ябълки 19 стр.

Устойчиво производство на ябълки

Ябълката е един от най-широко разпространените овощни видове в света. Тя се нарежда на трето място след цитрусовите и бананите. От разпространените в умереният климатичен пояс видове е на първо място по площи и получена плодова продукция, която е...
the_magicer
0 0