Материали 1-10 от 2

Биологично действие на радиацията 10 стр.

Биологично действие на радиацията

Видове облъчване на човека. Биологично действие на радиацията. Обща схема и етапи на действие на радиацията върху живия организъм. Лъчеви увреждания. Видове лъчеви увреждания. Фактори, които влияят върху радиационните въздействия....
ndoe
335 5