Материали 1-10 от 1

Видове траснпорт в туризма 9 стр.

Видове траснпорт в туризма

Транспортьт е сьвкупност от средства, предназначен за предвижване на хора, стоки, сигнали и информация от едно място на друго. Транспортьт е отрасьл на икономиката за превозна пьтници и товари. Терминьт транспорт произхожда от латински транс...
gecata_maina
6 0