Материали 1-10 от 6

Програмен бюджет за 2010г на Министерството на труда и социалната политика 6 стр.

Програмен бюджет за 2010г. на Министерството на труда и социалната политика

Изразът „програмно бюджетиране” се появява за първи път в България през 2000 г. Година по-късно започва и подготовката за неговото въвеждане. Реформата започна с въвеждането на единната сметка в БНБ, включваща всички първостепенни разпоредители...
admin
8 0