Материали 1-10 от 1

Какво е Момент 5 стр.

Какво е "Момент"

Моментите са обобщаващи харпактеристиките разпределения. Те се изчисляват чрез аритметично осредняване на отклоненията на отклоненията на стойностите на признака от някаква постоянна величина (А) повдигната на степен к...
gecata_maina
8 0