Материали 1-10 от 5

Банкови гаранции при международните плащания на българските фирми за периода 2008-2011г 73 стр.

Банкови гаранции при международните плащания на българските фирми за периода 2008-2011г

Те са едно от най-важните средства и мощен търговски инструмент за гарантиране правилното и точно изпълнение на задълженията, произтичащи от външнотърговските сделки с фирми и предприятия от капиталистическите страни....
cblock
0 0
Счетоводни аспекти на годишното приключване в търговските банки 93 стр.

Счетоводни аспекти на годишното приключване в търговските банки

Банките със своята дейност обективно стимулират навлизането на новото и иновациите в производството, ограничават нерентабилните и неперспективни производства чрез кредитната си политика...
ivan40
0 0