Материали 1-10 от 24

Стратегии за учебно мотивиране на учениците 62 стр.

Стратегии за учебно мотивиране на учениците

1. Теории за мотивацията............................................................................................4 1.1. Теории за мотивацията според локализацията на причините за човешкото поведение...................................................
nora_k
0 0
Управление на комуникациите в организационната структура Видове комуникация 12 стр.

Управление на комуникациите в организационната структура. Видове комуникация

Комуникацията като информационен процес. Същност и значение. Видове комуникация. Комуникационни проблеми. Управление на комуникациите в организацията. Проблемна ситуация. Решение на проблема...
emoto_92
5 0
Конфликти и агресия в училище Процедури за превенция и успешното им преодоляване в образоватлната среда 17 стр.

Конфликти и агресия в училище. Процедури за превенция и успешното им преодоляване в образоватлната среда

Агресията не е нещо непознато за децата. Насилието, жестокостта и бруталността, упражнявана върху деца и от деца, са се увеличили неимоверно ...
emoto_92
11 1
Структура и съдържание на мотивацията за учене 20 стр.

Структура и съдържание на мотивацията за учене

Мотивацията е един от най-изследваните проблеми в рамките на психологическата наука. Чрез нея се описват процеси, които определят насочеността на действията на човешките индивиди. Тя се определя най-общо като вътрешно състояние, което стимулира, насочва..
nezabravima
0 0
Структура и равнище на мотивацията за учене в сферата на образованието 31 стр.

Структура и равнище на мотивацията за учене в сферата на образованието

Изследванията на психолози, социолози и педагози потвърждават, че цялата мотивационна система на личността влияе върху всички форми на човешка дейност - трудова, игрова, учебна, спортна, художествена, битова и т.н....
nezabravima
1 0
Методи на възпитание 22 стр.

Методи на възпитание

Методите на възпитанието творят процесуалната страна на технологията на възпитанието, придават му динамика и заедно със съдържанието са неговото ядро. Поради това същността им фокусира усилията на поколения педагози.
silviQ
2 2