Материали 1-10 от 115

Здравно възпитание 9 стр.

Здравно възпитание

В условията на динамични социално- икономически процеси в обществения живот и непрестанно развиващи се технологии необходимостта от съвременна, актуална и изчерпателна информация за фактите и събитията от заобикалящата ни действителност се явяват съществе
sqlll
0 1
Специфика на семейното влияние при възпитанието на пет-шестгодишните деца 80 стр.

Специфика на семейното влияние при възпитанието на пет-шестгодишните деца

Свободата на личността, свободата на избора е израз на хуманизиране на възпитателните взаимоотношения в семейството. За да достигнат развитието на самостоятелността на детето, родителите трябва да го наблюдават, да открият специфичното нестандартното у не
elihristova
0 0