Материали 21-30 от 56

Взаимодействащи галактики 11 стр.

Взаимодействащи галактики

Както и при звездите, когато две или повече галактики са разположени близо една до друга, те гравитационно си взаимодействат, при което могат да настъпят деформации в тяхното първоначално устройство и форма...
silviQ
43 2