Материали 1-10 от 1

Архивистика 67 стр.

Архивистика

Архивознанието като интегрално научно познание – обект, предмет, методи, задачи, понятиен апарат. Определение на понятието "архивистика". Архивистика — комплексна научна дисциплина, изучаваща и разработваща теоретичните...
emoto_92
81 6