Материали 1-10 от 86

Роля и място на Световната търговска организация в процеса на регулиране на международните икономически отношения 16 стр.

Роля и място на Световната търговска организация в процеса на регулиране на международните икономически отношения

В днешния свят глобализацията е все по-обширна и динамична. Тя олицетворява дадени човешки явления, събития и процеси, които пряко или косвено влияят върху цялото земно полукълбо...
nerven
0 0
Роля и място на Световната търговска организация в процеса на регулиране на международните икономически отношения 11 стр.

Роля и място на Световната търговска организация в процеса на регулиране на международните икономически отношения

Световната търговска организация (СТО) започва да функционира през 1995 г. СТО е приемник на Генералното споразумение по тарифите и търговията (ГАТТ), която е основана след края на Втората световна война...
ivan40
0 0
Проблеми и перспективи пред сключването на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции ТПТИ което понастоящем е предмет на преговори между Европейския съюз с неговите 28 държави членки и Съединените щати 14 стр.

Проблеми и перспективи пред сключването на Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции (ТПТИ), което понастоящем е предмет на преговори между Европейския съюз (с неговите 28 държави членки) и Съединените щати

Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции или иначе казано ТПТИ, идващо от Transatlantic Trade and Investment Partnership, е споразумение, което засяга всички държави, членки на Европейския съюз, и САЩ...
silviQ
0 0
Роля и място на Световната търговска организация в процеса на регулиране на международните икономически отношения 13 стр.

Роля и място на Световната търговска организация в процеса на регулиране на международните икономически отношения

Икономическите отношения между отделните страните имат старинен и древен произход.Още от вековете на робовладелческия строй, на древна Месопотамия, Египет, Гърция и Рим....
messi
0 0
Държавата в съвременните международните икономически отношения за или против нейната намеса 13 стр.

Държавата в съвременните международните икономически отношения – за или против нейната намеса

В началото на XX век обаче настъпват значителни промени в международната икономика, променя се и нейното значение. Именно от тази икономика започва да зависи запазването на живота на нашата планета...
ndoe
0 0
Израело-арабският конфликт след Студената война с акцент българската външна политика за войната в Ирак 104 стр.

Израело-арабският конфликт след Студената война с акцент българската външна политика за войната в Ирак

Една от "горещите точки" на планетата е Близкият изток, където конфликтът между евреи и араби продължава почти век. Със зараждането на националистическото движение в края на XIX в., наречено ционисти...
daniche90
0 0
Тридесетгодишната война и Вестфалската система на международните отношения 1618 1648г 19 стр.

Тридесетгодишната война и Вестфалската система на международните отношения (1618 – 1648г.)

Тридесетгодишната война е един от най-сериозните конфликти в ранната съвременна европейска история. Всъщност Тридесетгодишната война е поредица от войни, които бушуват през периода 1618 – 1648г. в Централна Европа, като военните действия се развиват
ivan40
0 0