Материали 11-20 от 11

Аристотел - За душата 20 стр.

Аристотел - "За душата"

Аристотел работи на границата на два важни периода от историята на античното общество — класическия и елинистическия. Неговото творчество е свързано с края на класическия период, когато в резултат на дълбоките социално-икономически...
ivan40
53 1