Материали 21-30 от 25

Същност и специфични черти на логистиката 66 стр.

Същност и специфични черти на логистиката

Съвременно направление на научното знание и широко разпространена практика в страните с развити пазарни икономики. Значението на този термин има своя конкретен израз в стопанската, нестопанската и военната област...
admin
11 0
Логистика - лекции 2011 г 19 стр.

Логистика - лекции 2011 г.

Логистиката е наука, разглеждаща въпросите, свързани с планирането, контрола и управлението на материални информационни потоци, процеса на покупка на суровини, производството, движението на продукта до клиента и рециклирането...
admin
11 0
Лекции по Логика част 2 6 стр.

Лекции по Логика част 2

Логиката се интересува от рационалното мислене , а психологията се интересува от цялото мислене. Логиката възниква в рамките на философията, тя е елемент от философията, тя има философски аспект, заложени са в нея философски въпроси.
Dimova
25 1
Логика - учебно помагало за средни училища 288 стр.

Логика - учебно помагало за средни училища

Помагало е предназначено за средното училище. Може да се ползва от учители и ученици.Тук са поместени решаване и формулиране на логически задачи. В него има логическите задачи, които ще бъдат давани на матурата по философия.
ndoe
37 9