Материали 1-10 от 181

Интелигентна система за контрол на уличното осветление 25 стр.

Интелигентна система за контрол на уличното осветление

В съвременното динамично общество въз основа на възможностите на изкуствения интелект и неговото приложение в различни области от човешката дейност, се постига оптимизация и улеснение на различни производствени, информационни или бизнес процеси...
cblock
0 0
Многоагентни системи за охранителни цели Агент Видове агенти Класификации 16 стр.

Многоагентни системи за охранителни цели. Агент. Видове агенти. Класификации

Агент е компютърна система ситуирана в определена среда, която е способна на автономни действия, с цел решаване на поставените при проектирането й цели...
gecata_maina
0 0
Интернет магазин 75 стр.

Интернет магазин

Дипломна работа на тема "Интернет магазин" - 78 страници. В основата на съществуването на човешкото общество е общуването между хората. Скокът в развитието на информационните и комуникационните технологии реши един от големите проблеми в
aronn
0 0
Цифровата обработка на сигналите в GSM технологииите 103 стр.

Цифровата обработка на сигналите в GSM технологииите

Дипломна работа на тема Цифровата обработка на сигналите в GSМ технологииите с графики - 101 страници. През последното десетилетие дизайнерите възобновиха своя интерес към cmos интегралните схеми при реализацията на високочестотни устройства...
lubega
0 0
Основни понятия на езика Prolog 102 стр.

Основни понятия на езика Prolog

Prolog произлиза от израза "Programming in logic", което означава "програмиране чрез логика". Tой е типичен представител на логическото про-грамиране, което е дял на непроцедурното (декларативно, описателно) програ-мира
the_magicer
0 0