Материали 91-100 от 233

Чуждо езиково обучение 7 стр.

Чуждо езиково обучение

В ранното чуждо езиково обучение в системата на езиковото обучение има изключително отговорна роля и значение за формирането на мотивация и на стилове на учене, защото именно в тази възраст децата влизат за първи път в контакт с чуждия език...
admin
4 0