Материали 1-10 от 26

Анализ на качеството на произведената продукция във фирма 42 стр.

Анализ на качеството на произведената продукция във фирма

В 21 век глобализацията обхваща както социално-културния, така и икономическия живот. Светът такъв, какъвто го познаваме след Втората световна война, постави нови изисквания към бизнеса и механизмите за управление на създаването и реализацията на...
lubega
0 2
Сравнение на стратегиите на програмите за лоялност клиентскитеклубните карти на две компании 11 стр.

Сравнение на стратегиите на програмите за лоялност (клиентските/клубните карти) на две компании

Програмата за лоялност или още наричана програма за лоялни клиенти, е маркетингов инструмент, с който чрез материално средство, дали ще бъде карти, купони или чипове в устройствата на телефоните, е техническо решение и то засяга лоялността...
messi
0 1
Еволюция на икономическия анализ от древността до наши дни 11 стр.

Еволюция на икономическия анализ от древността до наши дни

Европейската цивилизация такава каквато я познаваме днес има за своя основа древногръцка култура. Следващите етапи от нейното развитие са римската култура и догматичнто християнството през средновековието...
ndoe
0 0
Анaлиз нa крeдитирaнe нa мaлки и срeдни прeдприятия зa пeриoдa юли 2006г юли 2011г 11 стр.

Анaлиз нa крeдитирaнe нa мaлки и срeдни прeдприятия зa пeриoдa юли 2006г. – юли 2011г

Стaртирaнeтo нa мaлък или срeдeн бизнeс e свързaнo с рeдицa вaжни рeшeния. Eднo oт тях e кaк тoчнo дa сe oсигурят нeoбхoдимитe срeдствa. Прeди гoдини oснoвнo тe сe събрaхa oт лични пaри или пoмoщ oт рoднини...
gecata_maina
0 0
Определете как се разбира корпоративната социална и морална отговорност от различните институции и организации 8 стр.

Определете как се разбира корпоративната социална и морална отговорност от различните институции и организации

Корпоративната социална и морална отговорност от различните институции, представени в казуса за Бебешкото мляко на фирма следва да се разглеждат от гледните точки на заинтересованите страни...
messi
0 0
Какви стъпки ще предприема за да избегна фалит или загуби във фирмата която ръководя 15 стр.

Какви стъпки ще предприема, за да избегна фалит или загуби във фирмата, която ръководя?

Целта е да се направи детайлен анализ, които в последствие да се използва от съвременните фирми за избягване на подобни състояния....
ivan40
0 0
Анализ и оценка на работната заплата в дружество 101 стр.

Анализ и оценка на работната заплата в дружество

Заплащането на труда заема централно място в дейността на всяка търговска фирма. Основната му цел е да се постигне равновесие между него като стимул за работа и изразходването на способностите, като индивидуален принос към постигане на фирмените цели...
gecata_maina
0 0