Материали 1-10 от 4

ВИДОВЕ ПРИСТАНИЩНИ КРАНОВЕ- ОСОБЕНОСТИ 3 стр.

ВИДОВЕ ПРИСТАНИЩНИ КРАНОВЕ- ОСОБЕНОСТИ

Съществуват много и различни конструкции кранове, които се различават по форма и по начин на преместване на товарите, по вида на задвижването, по типа на товарозахватното приспособление и по конструкцията на фермата на крана. С оглед на това крановете мог
0 7
МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗАВАРЪЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО 12 стр.

МАШИНИ И СЪОРЪЖЕНИЯ В ЗАВАРЪЧНОТО ПРОИЗВОДСТВО

Компенсатор - устройство, което позволява да се възприемат и да се компенсират движения, предизвикани от топлинна деформация, вибрации, и изместване. Използването на компенсатори на различни видове устройства е нужно поради необходимостта да се избягва,
elena075
0 0
Мотивацията и съвременните управленски теории Маслоу Маклеланд Херцберг Врум 10 стр.

Мотивацията и съвременните управленски теории. Маслоу. Маклеланд. Херцберг. Врум

Мениджмънтът е както наука, така и изкуство. За да се управлява ефективно, хората трябва да притежават не само необходимите способности да ръководят, но и редица умения, придобити с течение на времето, опита и практиката ...
Uniqe
11 2