Материали 1-10 от 4

Безнадзорни деца Проблеми и план за защита 13 стр.

Безнадзорни деца. Проблеми и план за защита

Безнадзорно дете е всяко лице ненавършило 18 год. оставено без грижата на родителите или лицата, които ги заместват, с което се създава опасност за неговото психическо и физичиско развитие....
ivan40
2 0