Материали 1-10 от 10

НАТО И МИРА НА БАЛКАНИТЕ 62 стр.

„НАТО И МИРА НА БАЛКАНИТЕ”

Политикогеографските изменения, осъществени в страните на Югоизточна Европа, са обусловени от съществено преобразуване на икономическите, социалните и политическите структури.
messi
0 0 0
Дистанционни методи 8 стр.

Дистанционни методи

Реферата представя накратко основните методи за изследване на земната повърхност чрез сателитни снимки. Разгледани са видовете заснемане, данните и факторите влияещи върху точността на информацията, както и областите на приложение на този вид изследвания.
adi.novakova
3 7 0
Проектиране и изледване на система за управление на постоянно токов двигател в средата на МАТЛАБ СИМУЛИНК 58 стр.

Проектиране и изледване на система за управление на постоянно токов двигател в средата на „МАТЛАБ СИМУЛИНК”

Скоростта на ротора се определя от условията за движение на механичната част, но при изучаването на процесите на
aronn
8 0 0