Материали 1-10 от 13

Инженерна геодезия 7 стр.

Инженерна геодезия

Трасиране на проектен ъгъл-за да бъде трасиран проектен ъгъл е необходимо да се отбележат две точки на местността, които да образуват изходно направление и проектната стойност на ъгъла...
admin
50 3
ПОМОЩНИ ТАБЛИЦИ ПО СТРОИТЕЛНА МЕХАНИКА ЗА СТРОИТЕЛНИЯ И ТРАНСПОРТНИЯ ФАКУЛТЕТ Част II 48 стр.

ПОМОЩНИ ТАБЛИЦИ ПО СТРОИТЕЛНА МЕХАНИКА ЗА СТРОИТЕЛНИЯ И ТРАНСПОРТНИЯ ФАКУЛТЕТ Част II

ПОМОЩНИ ТАБЛИЦИ ПО СТРОИТЕЛНА МЕХАНИКА ЗА СТРОИТЕЛНИЯ И ТРАНСПОРТНИЯ ФАКУЛТЕТ Част II – теория на еластичността
ivan00
111 2