Материали 1-7 от 7

Система за национална сигурност 28 стр.

Система за национална сигурност.

В края на 20-ти и началото на 21-ви век световното развитие навлезе в качествено нова фаза. Дългият период на блоково и идеологическо противопоставяне приключи безвъзвратно.
messi
0 0 0
ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНИТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ 23 стр.

ОСНОВИ НА НАЦИОНАЛНАТА ОТБРАНИТЕЛНА ОПЕРАЦИЯ

Организацията за черноморско икономическо сътрудничество. Основната цел на политиката за сигурност на нашата страна е създаване и поддържане на национална мощ, която да гарантира националната сигурност на страната.
messi
0 0 0
Възможности за усъвършенстване на системата за отбранителна аквизиция 83 стр.

Възможности за усъвършенстване на системата за отбранителна аквизиция

През последните няколко години се говори много за трансформация на сектора за сигурност. Показвайки, каква точно трансформация е необходима и какви фактори влияят на развитието на сектора за сигурност, ще трябва първо да акцентирам върху средата за сигур
messi
0 0 0
 ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ ПРИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ 38 стр.

ВЛИЯНИЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ РАЗЛИЧИЯ ВЪРХУ ЛИДЕРСКИЯ СТИЛ ПРИ ОФИЦЕРИ ОТ БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ

Научно-теоретична постановка – научен анализ на психологическите аспекти на лидерството във военна среда, към доказали се в практиката дейс-тващи модели за военно лидерство в армиите на НАТО.
messi
0 0 0
Икономически аспекти на националната сигурност 104 стр.

Икономически аспекти на националната сигурност

Същност и съдържание на икономическата сигурност. Икономическата основа на сигурността . Същност на икономическата сигурност. Съставни елементи и равнища на проявление на икономическата сигурност...
dannyboy
10 0 0