Материали 1-10 от 1

Икономически аспекти на националната сигурност 104 стр.

Икономически аспекти на националната сигурност

Същност и съдържание на икономическата сигурност. Икономическата основа на сигурността . Същност на икономическата сигурност. Съставни елементи и равнища на проявление на икономическата сигурност...
dannyboy
10 0