Материали 1-1 от 1

Глобални проблеми в съвременното развитие 2 стр.

Глобални проблеми в съвременното развитие

Тестът е насочен към проверка знанията на учениците към глобалните проблеми на съвременното ни развитие. В таблица са посочени определения към които трябва да се отнесат понятия. Проверяват се знанията и за международните организации.
PEPEN69
0 0 0