Материали 1-4 от 4

Черни дупки 17 стр.

Черни дупки

Презентацията е за ученици от 12 клас.Информацията,която включва е на академично ниво.Няма да представлява интерес за останалите ученици.Представена е с богат снимков материал и подробно описание на явленията,разглеждани в 12 клас по астрономия.
chernysha
0 3 0
Приложение на магнитните сили 19 стр.

Приложение на магнитните сили

Презентация в помощ на учителя по физика и астрономия в 9 клас.Презентацията е приятна за гледане,не е натоварена с много академични понятия.Лесно се преподава с нейна помощ.Запомня се лесно,благодарение на приложените снимки.
chernysha
0 0 0