Материали 1-1 от 1

Надразред Плаващи птици 2 стр.

Надразред Плаващи птици

Файлът съдържа обобщена информация за Надразред Плаващи птици (пингвини) - видове, тегло и големина, начин на придвижване и обяснения за него, диета, комуникация, всички ритуали при ухажване, размножаване, гнездене и местообитание.
mudkeeper
0 1 0