Материали 1-2 от 2

Неутронни звезди 3 стр.

Неутронни звезди

Неутронните звезди излъчват в направление на магнитната си ос мощно електромагнитно лъчение, предимно в радиодиапазона. Поради въртенето им, наподобяващо морски фар, се наричат още пулсари.
sezeen1997
7 0 0