Уроци 10-20 от 28

Режими на работа на МП

Режими на работа на МП

За да бъде съвместим I80386 с по- младшите членове на фамилия Интел и да осигури използването на съществуващото програмно осигуряване са предвидени няколко режима на работа....
dannyboy
1694 0