Техника

Канали за връзка. Физически среди.

Канали за връзка Физически среди
(0 от 0 гласували)

 

1.      Съобщителни среди.

Мрежовите кабели свързват отделните, включени в компютрите мрежови адаптери и по този начин изграждат физическия скелет на мрежата. Първото нещо, което трябва да направите при започване на физическото създаване на мрежата, е да положите свързващите кабели. Необходимо е да изберете правилния тип кабел, който да използвате, след което да сте на ясно с някои основни насоки за правилно полагане на кабела, който също така се нарича носеща среда.

Използваните в практиката кабели могат да се разделят на 3 категории:

  • Коаксиални;
  • Кабели с усукани двойки проводници;
  • Оптични кабели.

 

2.      Коаксиални кабели

rj45 connector

 

Позволява пренос на данни със скорост 350 MB/s.

Кабелът се състои от централен меден проводник(1), обвит в изолационен материал (2). Този вътрешен изолационен слой е покрит с втори , изграден от телена оплетка слой(3). Служи като втори проводник, осигуряващ защита от смущения. Цялото така описано тяло се предпазва чрез външна пластмасова изолация(4). Коаксиалните кабели се изработват в различни модификации, които се различават по между си по качеството на проводника, дебелината , импеданса и т.н. Дебелината на кабела е важен фактор. Колкото е по дебел кабела, толкова по-трудно е неговото инсталиране. При локалните мрежи се използва тънък коаксиален кабел, наричан обикновено тънък Ethernet. Това е кабел, подобен на този, който се използва при монтирането на телевизионните антени, но с други електрически характеристики. В практиката се среща и по- дебел вариант на този вид кабел – дебел(`Thick)Ethernet.

3.      Кабели с усукани двойки проводници

  1. UTP (Unshielded Twisted Pair) Този кабел се използва при изграждането на телефонните мрежи в Северна Америка. Евтин кабел, чиято популярност се дължи на факта, че американските архитекти поставят на всеки етаж на новостроящите се административни сгради по една резервна телефонна линия за бъдещо ползване. Тази резервна линия се превръща в добра основа за изграждане на LAN базирани върху този вид кабели. За целите на LAN се използват двойки изолирани и взаимно усукани проводници в обща обвивка
  2. STP   - Shielded Twisted Pair – екраниран кабел с двойка усукани проводници. Това е най-качествения вариант на този вид кабел. Разликата от UTP е, че както вътрешните двойки кабели, така и целият кабел са обвити в тънко алуминиево фолио. Това екраниране увеличава цената на кабела, но е гаранция срещу външни повреди и възможност за свързване на компютри, намиращи се на по-големи разстояния.

 

 4. Оптични кабели – Обикновено се състоят от централно стъклено влакно( или сплитка от

fiber optic

 

3.      влакна), покрито с обвивка от стъклен слой, който има индекс на пречупване на светлината по-малък от този на сърцевината. В оптичните кабели данните се пренасят с помощта на светлинни лъчи. Тези лъчи се разпространяват зигзагообразно по централното влакно на кабела. При съвременните оптични кабели вместо стъклено влакно се използват изкуствени материали. Оптичният кабел се различава от други кабели по това, че той пренася импулси от светлина вместо електрически импулси. Този вид кабел е скъп, но предоставя големи скорости на пренос. Той е изключително полезен за пренос на информация на големи разстояния, например за мрежово свързване между отделни градове и страни. Практически имат абсолютна устойчивост срещу външни влияния. Това е единствената възможност да се свържат с мрежа две отделни сгради, без да се страхуваме от катастрофални влияния на индукционните токове, създаващи се от гръмотевици, или от неблагоприятното влияние на различните електрически потенциали на отделните сгради. Оптичният кабел е единственият вид кабел, който не може да се подслушва.

 

 

брониран оптичен кабел Брониран оптичен кабел - производство на фирма OFS-Germany, с брой влакна и структура на кабела изцяло по желание на клиента. Кабела е с влакна сингъл или мултимод, тип на влакната G652D (типа на влакното може да бъде друг и според изричното желание на клиента). Външната обвивка е изработена от висококачествен полиетилен и този тип кабел има втора обвивка изградена или от метална тръба или от усилващи неметални елементи свързани в една обща структура. Затова този тип кабел е подходящ за директно полагане. При неговото използване, няма нужда от предварително изградена тръбна мрежа

 

 

накрайници за оптични кабели

Канали за връзка. Физически среди.

Коментари