Смеси. Разделяне на смеси. Група 2

Втори вариант на теста, съдържащ 10 въпроса от задължителното учебно съдържание за 6 клас. Всички въпроси са затворени и изискват един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-05 18:55:23
Предмет: Човекът и природата
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Смес с неравномерно разпределение на частиците на съставящите я вещества, в която съставните части се различават с просто око се нарича:

  2. Посочете еднородната смес :

  3. Коя от изброените смеси е съставена от газове в течност ?

  4. Малки течни или твърди частици, смесени с въздух, се наричат :

  5. Коя от посочените смеси можем да разделим чрез филтруване ?

  6. За да се раздели смес от течности чрез дестилация, течностите трябва да имат :

  7. Смес от вещества, получени при разлатането на растителни и животински остатъци, която определя плодородието на почвата, се нарича:

  8. Кое от посочените твърдения за азота НЕ е вярно ?

  9. Кои от следните газове са постоянна съставна част на въздуха ?

  10. Натрупването на кой газ в атмосферата може да предизвика топене на полярните ледове ?