Тест по микроикономика

Тетстът съдържа 15 затворени въпроса, всеки от които изисква един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-05 16:50:40
Предмет: Микроикономика
Предназначен за: Студенти от 2 курс
Въпроси: 15 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin

Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Икономическата теория е наука за:

  2. Проблемът за оскъдността:

  3. Основният проблем на икономиката е:

  4. Посещаващите лекции по микроикономика.Алтернативните разходи,които произтичат от това са:

  5. Цената на 1 кг.ябълки е 1.50, а на 1 кашкавал – 15 лв.Тогава алтернативнитят разход на закупуването на 2 кг.кашкавал е

  6. Кривата на производствените възможности в една икономика,в която се произвеждат инвестиционни стоки и услуги,показва

  7. Икономиката,която функционира точно в границата на производствените възможности:

  8. Микроикономиката изучава:

  9. Основният проблем пред икономическата теория е:

  10. Оскъдността означава: