Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Броят на върховете на една пирамида е 17. Броят на ръбовете на тази пирамида е:

  2.   Ако  ръбовете на права призма са  21, то тя е : 

  3.  В правилна триъгълна призма , основният ръб е два пъти по-малък от  околният ръб . Ако сборът от всичките и ръбове е 120 см,то  околният ръб на призмата в сантиметри е:

  4. Правилна триъгълна пирамида има периметър на основата 12см и и апотема равна на  5 см.Лицето  на околната стена на  пирамидата в квадратни сантиметри е:

  5. Правилна петоъгълна пирамида има периметър на основата 25см и лице на околна стена 20см2. Апотемата на пирамидата в сантиметри е:

  6. Права призма с основа правоъгълен триъгълник с катети 6 см и 9 см, и височината 12 см има обем:

  7. Пирамида има височина 6 см, околна повърхнина S=24см2 и повърхнина S1=44см2. Намерете обема на пирамидата в кубически сантиметра .

  8. Обемът на полукълбо с диаметър 6 см е равен на :

  9. Упътване : Означете височината на призмата   с x . Сфера е получена от завъртането на окръжност с диаметър 6 см около права през центъра и . Лицето на повърхнината на сферата е :

  10. Права призма и правилна пирамида имат основи с равни лица . Височината на призмата е два пъти по - малка от височината на пирамидата .Ако обемът на призмата е 69 куб. дм. ,то обема на пирамидата в куб.дм е :

Ръбести и валчести тела - тест

Тест по математика за ученици от 6-ти клас, съдържа 10 въпроса, всеки от които има само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-04 18:54:13
Предмет: Математика
Предназначен за: Ученици от 6 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin