Въпросите, които ще видиш в теста:

  1. Кое от изброените чувства лирическият човек не изпитва:

  2. Поетичният жанр на творбата е елегия, защото:

  3. Изказът на творбата е издържан във второ лице, единствено число - „ти"-форма, което засвидетелства желание за диалог. С кое от следните твърдения не може да се свърже търсенето на този диалог:

  4. Според контекста на творбата най-близък до значението на израза завръщам се е вариантът:

  5. Подчертаната част в стиха „когато вечерта смирено гасне е:

  6. Лирическият герой копнее да се завърне в бащината къща, но очаква на прага да го посрещне майката, защото:

  7. Значението на съществителното пазва е: място между гърдите, дрехата и пояса, където човек може да слага различни неща. В контекста на първата строфа преносната употреба на тази дума предизвиква внушение за:

  8. Глаголът да приласкае в стиха „да приласкае скръбни и нещастни означава:

  9. В творбата образът на „бащината къща е символ на хармоничния свят, познат от миналото. Кои от посочените цитати характеризират враждебността, самотата и безпътицата на настоящето:

  10. Глаголът завещаха в стиха „що безутешни дни ти завещаха внушава идеята, че:

Тест по български език и литература за 8-ти клас

Тестът за проверка на знанията върху елегията "Скрити вопли" на Димчо Дебелянов. Въпросите имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-10-01 01:46:16
Предмет: Литература
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin