Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Диалектите и книжовният език са разновидности на:

 2. Кои са основните групи диалекти?

 3. Какъв е видът на грешката в изречението:

  Трябва да намеря двамата професора?

 4. В коя дума е допусната правописна грешка?

 5. Да се владее лексикалната норма, означава:

 6. В кое изречение има грешка при членуването:

 7. В кой ред има пунктуационна грешка:

 8. Термините и терминологичните словосъчетания са характерни за:

 9. Към коя сфера на общуване принадлежи следният текст:
  Чл. 1. Този закон урежда подготовката, организацията и провеждането на преброяването на населението и жилищния фонд в Република България през 2011 г. , наричано по-нататък преброяването.
 10. Предмет на медийните текстове са:

Тест по български език и литература за 8-ми клас

Изходен тест по български език и литература за 8-ми клас. Даван е и като поправителен в съчетание с есе. Всички въпроси имат само един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-30 16:39:58
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 20 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin