Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Преди колко години са се появили бозайниците?

 2. Къде са разпространени бозайниците?

 3. Кое твърдение не е вярно?

 4. Кои бозайници са възникнали най-рано?

 5. Торбестите бозайници са разделени в :

 6. Чрез кой орган се изхранва зародишът?

 7. Кой разред от плацентни бозайници е най-многоброен?

 8. Кое животно НЕ е бозайник?

 9. Кои от следните характеристики се отнасят за бозайници?

  1. спят зимен сън;

  2. спят летен сън;

  3. мигрират;

  4. запасяват се с дебел слой подкожна мазнина

 10. Кои кости не се притежават от нито един бозайник?

Тест по биология за 8-ми клас на тема: клас Бозайници

Тест, обхващащ материала по биология за 8 клас, свързан с темата - клас Бозайници. Въпросите са само с един верен отговор.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-30 13:53:24
Предмет: Биология
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 10 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin