Въпросите, които ще видиш в теста:

 1. Изберете правилния вариант:

 2. Колко на брой общо правописни и пунктуационни грешки има в следния текст:

  Обичах да се промъквам тиху до това място да легна на меризливата трева и да наблюдавам. Познавах лично много оттия песнопоини приятели и през май почти всеки ден им утивах на гости. Там имаха гнязда два славеи, облечени в сиво скромни в държанието си.

 3. Коя от думите е написана неправилно:

 4. След като напишете един от двата гласни звука А или Ъ на празното място в думите, отбележете вярното съотношение: А:Ъ за десетте използвани думи:


  отвр…тителен; зав…рява; заб…влява; изр…внява; пок…ртителен; отм…стителен; предв…рителен; под…тлив; прел…стителен; оп…шат.

 5. В кой ред има правописна грешка?

 6. Къде и каква грешка е допусната в изречението:


  В някои държави Англия, Дания, Япония, Нова Зеландия и др. обаче е в сила движението от лявата страна, което е любопитен факт.

 7. Колко запетаи са пропуснати в изречението?


  Без да продумат и дума те тръгнаха надолу по склона прегазиха реката която още не беше придошла от пролетните порои и на зазоряване влязоха в селото.

 8. Коя от думите е написана неправилно:

 9. В коя от думите е допусната правописна грешка?

 10. В кой ред има допусната правописна грешка?

Тест по български език и литература за 8. клас - изходно ниво

Това е тест по български език и литература за изходно ниво. Използва се за проверка на езиковата компетентност - граматика, правопис и пунктуация, а също и проверка на основни знания по литература. Може да се ползва и като входящ тест за девети клас.

Информация и рейтинг

Дата: 2016-09-28 23:29:42
Предмет: Български език
Предназначен за: Ученици от 8 клас
Въпроси: 25 въпр.
Сподели:

Публикуван от

admin